PATRONATY

GALERIA
Strona główna II LO
 • Patronat Filologii Polskiej

 • Patronat Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Humanistycznego UMCS
 • Patronat Wydziału Politologii UMCS
 • Patronat Wydziału Chemia UMCS
 • Patronat TOPR-u
 • Patronat Instytutu Fizyki UMCS
 • Patronat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS nad klasami z rozszerzeniem z geografii
 • Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim - Wydział Nauk Społecznych
 • KLASY AKADEMICKIE SGH
 • AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SGGW
 • WAT patronem naukowym II LO
 • Aktualizacja strony Elżbieta Mizio